Маршруты

Анкаш (Перу) - населенных пунктов 1935Полный список городов, населенных пунктов в регионе Анкаш, выведенных в алфавитном порядке.


А Агоканча
Агран
Агуашкоча
Агупукио
Аигуаи
Аисха
Аиха
Айапа-Чакальуа
Айапуно
Айар
Айауран
Акас
Акейтепампа
Акиль
Акия
Акко
Аклья
Ако
Ако
Ако
Акобамба
Акойо
Акопампа
Аксо
Акучапампа
Акуша
Алаипампа
Алакяку
Алалак-Мачаи
Алисо
Алисо
Алисо
Алисо
Алисо
Алкайан
Алонсо
Альгарробаль
Альгарробаль
Альмаи
Альпакита
Альпас
Альто-Перу
Альяи-Кори
Альяимуча
Альяука
Амасхка
Ампану
Ампонуай
Ампу
Ампу
Ананпунта
Анапан
Ангуи
Андаимайо
Анкауачанан
Анко
Анкон
Анкон
Анкос
Анкосх
Анра
Анта
Анта
Анта
Антамарка
Антамина
Антап
Антарака
Антарака
Антаррага
Антасх
Антиркан
Антиркан
Анчин
Апак
Апартадеро
Апрапунта
Аранкаи
Ареналь
Аруай
Аруаканча
Асентамиэнто-умано-Вилья-Эль-Сур
Асехар-Пунта
асиэнда-Каррисаль
асиэнда-Мария-Кристина
асиэнда-Салитре
асиэнда-Сан-Мигель
асиэнда-Санта-Роса
асиэнда-Сучимансильо
асиэнда-уараспампа
Асуа-Чакра
Асуи
Асульрангра
Асуль-Руми
Атакеро
Атакеро
Атако-Пампа
Атасха
Атна
Аток-уаин
Атун-Транка
Атупа
Ауаян
Аукаико
Ауки
Аукикорраль
Аукипампа
Аура
Аутауран
Ачакуас
Ачао
Аче

Б Бамбас
Баньос
Баньос-де-Чанкос
Баньос-Монтеррей
Барбакаи
Бельявиста
Бельявиста
Бельявиста
Бельявиста
Бельявиста
Бельявиста
Белья-Виста
Белья-Виста
Бермехо
Бологнеси
Бологнеси
Бренья
Буэнависта
Буэна-Виста
Буэна-Виста
Буэна-Виста
Буэна-Виста-Баха
Буэневиста
Буэнос-Аирес
Буэнос-Аирес

В Вадо-Пата
Вакерия
Вентана
Вентана-Пата
Вентанилья
Вета-Негра
Викос
Вилкауасхан
Вилькабамба
Вилья-Альта
Вилья-Кулебрас
Вилья-Мария-Альта
Вилья-Мария-Баха
Вилья-Нуэва
Виндок
Винокота
Винсос
Винчамарка
Винчамарка-Чико
Виок
Вирауанка
Виро
Вирохирка
Виру
Вискас
Виста-Алегре
Виста-Алегре
Виста-Алегре
Виста-Алегре
Виста-Алегре
Вичай

Г Гагачакра
Гальгада
Гансха
Гараи
Гарапата
Гарбансопампа
Гарууагага
Геруанасх
Горгор
Горгорильо
Горгоррильо
Грамадаль
Гуадалупе
Гуаралика

Д Дадокоча
Десаге
Десмотадора
Дос-де-Энеро

Е Ербабуэна
Ербабуэна
Ербабуэна
Ербабуэна
Ербабуэна
Есо-Хирка

И Ивинок
игерон
Икин-Пауас
Икока
Ильяуаси
Инкайа
Инхенио
Инхенио-Виэхо
Иран
Иркауай
Ируа
Ируа
Исблан
Иско-Пата
Искупампа
Исокото
Ичик-Перас
Ичик-Уайлас
Ичичуануко
Ичун

К Кабана
Кабрильяс
Каепампа
Каикор
Каисхбамба
Кайан
Кайапаке
Кайапо
Кайар-Пунко
Какапаки
Кактуи
Какчу
Калавера-Гранде
Калавера-Гранде
Каландрада
Каласх
Калера
Калинка
Калкабамба
Калуас
Кальпок
Кальуас
Калья
Кальяо
Камапуйчки
Камбалль
Камбио-Пуэнте
Кампа-Манкос
Кампанайок
Кампанарио
Кангуар
Канис
Кано
Канта-Гальо
Кантар
Кантина
Канто
Канто-Корраль
Канто-Кута
Канчан-Пампа
Канчапампа
Канчас
Канчитао
Канчуп
Каньон
Каньяс
Капан
Капильянка
Капильянья
Капильяпампа
Капильяпампа
Каптуи-Альто
Каптуи-Бахо
Капуса
Капьякасхка
Карайок
Карампа
Карана
Каранкайок
Каранче
Карапатаи
Карапо
Карас
Караспампа
Карасх
Карасх
Карауай
Карача
Каркаррильо
Каркас
Карман
Карпа
Каррисаль
Каррисаль
Картута
Каруак
Каруак
Каруак
Каруамарка
Каруан
Каруапампа
Каруас
Каруа-Схирка
Каруахара
Карья
Каса-Бланка
Каса-Бланка
Каса-Бланка
Каса-Виэха
Касерон
Каска
Каскаи
Каскаи-Альто
Каскапара
Каскахаль-Альто
Каскахаль-Дереко
Каскора
Касма
Кастильо
Касуауай
Касхакорраль
Касхакото
Касхапампа
Катак
Катак
Кату-Канча
Катумарка
Катур
Катчу
Кауакуко
Кауачупан
Кауко
Каулья
Каупакунга
Каусьян-Льянхок
Кауяк
Кахабамба-Альта
Кахабамба-Баха
Кахаи
Кахакаи
Кахамала
Кахамаркилья
Кахамаркилья
Кахамаркилья
Кахамаркилья
Кахапампа
Кахон
Кахуйсх
Кача
Качап
Качап
Качи
Качи
Качикурана
Качипампа
Качирагра
Качирпайок
Качи-уаранан-Куко
Качус
Кебрада
Кеильяиканча
Кемискоча
Кемисхкото
Кенриракра
Кенрич-Яку
Кенуа
Кепанкото
Кераль
Керо
Керо
Керо
Керобамба
Керо-Куко
Керопукио
Керуран
Кесхке
Кеяо
Кикакайан
Кикасх-Пата
Килипе
Килкаи
Килкаи
Килкаи-Гранде
Килкаи-Чико
Кильо
Кильяпампа
Кильяс
Кильясх
Кильясх
Кинранка
Кинсе-Корраль
Кинуабамба
Кинуай
Кинуа-Пата
Кинуарья
Киньин-Танта
Кипикса-Кото
Киропампа
Кискис
Кисуар
Кисуараран
Кисуар-Канча
Кисуарпата
Кисхар
Кисхпитака
Кита
Китаканча
Китап
Кита-Сомбреро
Китаюйо
Китскау
Киуай
Кичес
Кия-Пампа
Кобамирес
Кои-кои
Коильярпакча
Койросхко
Койшко
Кокабаль
Кокабамба
Коке
Кокебамба
Кокко
Кокопото
Кокса
Кокто
Кокчи
Колисуран
Колка
Колкабамба
Колкабамба
Колкабамба
Колкабамба
Колкабамба
Колкап
Колкас
Колоке
Кольке-Канча
Колькиок
Колькипукро
Кольо-Кольо-Альо
Кольон
Кольосх
Кольота
Кольота
Кольпа
Кольпак
Кольпак
Кольпапампа
Кольто
Кольяна
Конасх
Конасхе
Конгар
Конгас
Конгон
Конгон
Конгонсильо
Кондисьон
Кондор-Арма
Кондор-Серро
Кондортанан
Конкок
Конкояку
Конок
Конокоча
Конокуарми
Конопа
Конопа-Чико
Конохи
Консар
Консепсьон
Конта
Контадера
Контадера
Контайок
Контан
Конта-Укро
Кончас
Кончипампа
Кончукос
Копа
Копавилка
Копа-Гранде
Копак
Копа-Чико
Коптак
Корикото
Кориманта
Кориок
Корис
Корис
Коро
Коронго
Корпанки
Коррильос
Корте
Косика
Коскопунта
Косма
Косма
Котапарако
Кото
Кото
Котоканча
Котокорраль
Кото-Кото
Которака
Котоуаин
Котумарка
Кофрадья
Кохопара
Коча
Кочабамба
Кочайо
Кочайок
Кочакака
Кочан
Кочапампа
Кочапампа
Кочапампа
Коча-Пампа
Кочапата
Кочапата
Кочапети
Коча-Пети
Кочарури
Кочас
Кочас
Кочатанка
Кочауаин
Кочко-Нани
Кочко-Пампа
Кристо-Рей
Крус-Вива
Крус-Канча
Крус-Катак
Круспунта
Крус-Пунта
Куартель-Корраль
Куйорпампа
Кукауаин
Кукко
Кулебрас
Кулучака
Кульуна
Кульясхпампа
Кумко
Кундаиуара
Кунка
Кунка
Кункан
Кункапата
Кункасхка
Кункутакунан
Кунок
Кунчус
Куня
Куняк
Курва
Куркуи
Куркууас
Куропампа
Курурук
Курхаус
Кусипампа
Куска
Кускус
Кусмо
Кусмо
Куспон
Кусхипампа
Кусхипампа
Кутаканча
Кутаканча
Кутакаркас
Кута-Пукио
Кутатиня
Кута-уаин
Кутауайи
Кута-Уайи
Кучиканча
Кучи-Канча-Рури
Кучикорраль
Кучильяйок
Кучильяс
Кучипампа
Кучипуро
Кучитуи
Кучпа
Кучу
Кучупунта
Кучус
Куясх-Кунка

Л Ла-Агуада
Ла-асиэнда
Ла-Бокита
Лабор
Ла-Вибора
Ла-Викторья
Ла-Викторья
Ла-Викторья
Ла-Винья
Ла-Винья
Лагуна
Ладера-дель-Норте
Лакабамба
Ла-Калета-Кулебрас
Ла-Кампинья
Ла-Капилья
Лакрамарка
Лакрапара
Ла-Крус
Лаксапампа
Ла-Кумбре
Лакчас
Ла-Лагуна
Ла-Макине
Ла-Мерсед
Ла-Мерсед
Ла-Мерсед
Ла-Мора
Лампанин
Лампас
Лампи
Ла-Ояда
Ла-Пальма
Ла-Пампа
Ла-Пондероса
Лареа
Ла-Сорра
Ла-уака
Ла-уака
Ла-Унион
Лахту-Канча
Ла-Эмпедрада
Ла-Эсперанса
Леклесх
Лечераль-Альто
Ликоспампа
Лимена
Лимпин
Лома
Лос-Аламос
Лос-Чимус
Лоякпача
Лукма
Лукма
Лукма
Лукма
Лукмапампа
Лупауари
Луркоча
Лусга
Лучака
Льипа
Льипа
Льиплипа
Льипта
Льиулья
Льохльяи
Льукльук
Льуко
Льумпа
Льупак
Льэккльэ
Льяипе
Льякауанка
Льякльин
Льяклья
Льякльяк
Льякмапукро
Льякнапукро
Льяксо
Льякта
Льякта
Льякта
Льяктус
Льяма
Льямак
Льяма-Канча
Льяма-Руми
Льяма-уасхан
Льямачупан
Льямельлин
Льямпа
Льянгануко
Льянка
Льянка
Льянки
Льяпо
Льяуак
Льяульяп
Льяурагра
Льяхуйн

М Магальян
Маган-Патаи
Маиойок
Маиуа
Майа
Майас
Майоканча
Макате
Макия
Макна
Макон
Макраи
Маку
Мальвас
Мальпасо
Маль-Пасо
Мальэи
Мамапампа
Маначе
Мандинга
Манкос
Манко-Харасх
Мануэль-Гонсалес-Прада
Мапун
Маравилья
Маравилья
Мараиканча
Мараиниьок
Мараипампа
Марап
Марапампа
Марауас
Марепампа
Марепампа
Марибамба
Маримар-Альто
Марка
Марка
Маркапампа
Марка-Пампа
Маркара
Маркасх
Маркат
Марко
Маркоканча
Марко-Пампа
Маркопата
Маркорури
Маруакатак
Марьяуачак
Масак
Масапукио
Маскасх
Масхкус
Масхра
Мата-Кабальо
Матаканча
Матакита
Матакото
Матара
Матара
Матара
Матибамба
Матибамба
Маткор
Матон-Кольпа
Мауай
Маукан
Мачак
Мачак
Мачауай
Мембрильо
Месапампа
Меса-Пата
Месапукио
Микран-Альто
Мильпо
Мильпок
Минас-Туку
Мио
Мирабамба
Мирадор
Мирамар
Мирамар
Мирафлорес
Мирафлорес
Мирафлорес-Альто
Миргас
Мисуа
Мисхки
Мита
Митобамба
Митубамба
Моготе
Мойопампа
Молино
Молино
Молино
Мольэбамбита
Мольэхин
Монте-Гранде
Монтеррей
Монте-Сугос
Монхас
Моро
Мота
Мотокаче
Мохеке
Мохон
Мохон
Моя-Канча
Мука
Мукос
Мукча
Мурайок
Мусо
Мучаран
Муякута
Муяпунта

Н Напан
Наранхо
Нарсисо
Натао
Нахуйн
Нахуйн
Непенья
Нивин
Нинабамба
Нинапампа
Ниначака
Нумиркан
Нунуга
Нунукото
Нуэва-Викторья
Нуэве-де-Октубре
Нуэво-Пуэбло-Либре
Ньивин
Ньюпо
Ньюпупата

О Обрахе
Ойос
Ококоча
Окопампа
Окосуи
Окрос
Оксапампа
Оксхаи
Оксхапампа
Оксхапачан
Оксхи
Оксхко
Окусхмина
Ольэрос
Ольяда
Онго
Опукро
Оркон
Орнильос
Орнопампа
Оскар-Бака-Перес
Отопонго
Охарагра
Охо-Пампа
Охоран

П Падерон
Падеронес
Паипаи
Пакайаль
Пакан
Пакар
Пакаренка
Пакас
Пакаэ
Пакльлон
Пакльясхпампа
Пако-Пампа
Пакоча
Пакра
Паксак
Паксаканча
Пакта
Пакча
Пакча
Пакьян
Пакьясх
Палильо
Пальлон
Пальмира
Пальтаи
Пальтак
Пальяк
Пальяска
Пампа
Пампа-дель-Кастильо
Пампак
Пампак
Пампак
Пампа-Кабильдо
Пампаканча
Пампаканча
Пампа-Канча
Пампа-Канча
Пампакорраль
Пампакорраль
Пампа-Корраль
Пампакоча
Пампакоча
Пампа-Льипа
Пампамака
Пампан
Пампап
Пампарикран
Пампаромас
Пампас
Пампас
Пампас
Пампас-Чико
Пампа-Уай
Пампауай-Гранде
Панкаль
Панток
Паньо-Ирка
Папирка
Папу
Параисо
Парак-Пайан
Парапако
Пара-Пара
Парарин
Парас
Париан
Париспампа
Паркин
Парко
Паркоисильо
Паркуп
Паробамба
Парон
Парья
Парьяи
Парьякака
Парьяканча
Парьяканча
Парьяколка
Парьяколка
Парьяколка
Парьякото
Парьяуанка
Парьяуараи
Паска
Пасо-Уран
Пасхиу
Пасхпа
Пасхпа
Патаи
Патакорраль
Патапата
Патаска
Патауаин
Патауаин
Пато
Патокоча
Патсу
Паукарпатаи
Паукас
Паукатси
Пауран
Пачако
Пачакото
Пачангуаи
Пачан-Лукума
Пачапаке
Пачас
Пача-Чакра
Паче
Паче
Пачин
Пейнадо
Пена-де-Кабальо
Пенсакола
Перас
Перас
Пикип
Пикисхимин
Пилапампа
Пилкасх
Пильипампа
Пильо-Канча
Пильуи
Пильян
Пимаче
Пингуасх-Пата
Пинтекака
Пира
Пирао
Пирауя
Пиркаи-Канча
Пиркас
Пируасх
Пируро-Корраль
Пирурокото
Писин
Писка
Пискобамба
Пискос
Писопате
Писха
Писхаипаи
Писхго-Корраль
Питек
Пиура
Пиурок
Пичакуаин
Пичиу
Плайя-Гранде
Пойор
Пойуан
Покепампа
Покор
Покос
Покос-уанка
Покпа
Покпака
Поксо
Поктао
Помабамба
Помаи
Помальокои
Помапампа
Помапата
Понго-Альто
Понеах
Понкес
Понкос
Понто
Попо
Порвенир
Портада-Альта
Потреро
Потреро
Потреро
Потреро
Похри
Почко
Приморпампа
Пуиту
Пуиуанкото
Пуйор
Пуйтосх
Пукайако
Пукальпа
Пука-Пампа
Пука-Пата
Пукапо
Пука-Пука
Пукара
Пука-Ранка-Фундо
Пукахирка
Пукио
Пукио
Пукио
Пукио
Пукио
Пукичуаин
Пуклья
Пукльянка
Пукур
Пукусхимин
Пумакаян
Пумакоча
Пумапукльянан
Пумапукльянан
Пума-Ранра
Пумачака
Пунап
Пунин
Пунру
Пунруня
Пунруня
Пунта-Канча
Пунта-Уайи
Пунуас
Пуня
Пуня
Пунян
Пура-Пукро
Пургаторио
Пурипук
Пуруай
Пуруасх
Пуругуаи
Пурусх
Пусхпусхпампа
Путака
Путака
Путака
Путака
Путака-Альта
Путака-Баха
Путака-Гранде
Путака-Уран
Путака-Чика
Путиок
Путка
Путун-Яна
Пучи-Мака
Пуэбло-Виэхо
Пуэбло-Виэхо
Пуэбло-Виэхо-Колькиок
Пуэбло-Либре
Пуэрто-Весике
Пуэрто-Касма
Пуэрто-Побре
Пуэрто-Санта
Пуэрто-уармеи
Пую-Укро
Пуяукро
Пуяумонте
Пьедра-Гранде
Пьедра-Парада
Пьедра-уэка
Пьяс

Р Рагра
Рагракоча
Радапампа
Раипа
Райан
Ракикана
Ракия
Раккрайок
Ракрак
Ракракальян
Ракра-Чака
Рамбрам
Рамос-Укро
Рампак-Гранде
Рампак-Чико
Рампон
Ранка
Ранкап
Ранкаян
Ранра
Ранран
Ранра-Рагра
Ранра-Укро
Ранрахирка
Рантар
Рануас
Ранчас
Рапайан
Рарамаипампа
Рауапампа
Рауар
Рахан
Раян
Раян
Регресх
Регрисх-Пампа
Рекодо
Рекресх
Рекресх
Рекрета
Рекуаи
Рекуаибамба
Рекуаи-уанка
Ремате
Рикрасх
Ринконада
Ринконада
Ринконада
Ринконада
Ринконада
Ринрин
Риньяу-Пата
Рио-Секо
Рио-Секо
Риурин
Рихуйна
Рого-Родео
Родео-Гранде
Рока
Рокотойок
Рома-Тамбо
Рондобамба
Ронтои
Росапампа
Росаспата
Руйнас-Падеронес
Рукос
Рукупата
Румауаин
Румипальяна
Руми-уаин
Румичака
Румичака
Румок
Рунту
Рури
Рури
Рурис
Рурунчулья
Русхка

С Сабанас-Кальян
Савьяпампа
Сагра
Сакаикача
Сака-Кута
Сакраканча
Сакракоча
Сакрас
Сакса
Сакуайо
Сакча-Пампа
Салитраль
Салитре
Салитре
Салитре
Салка-Пата
Салуа-Рагра
Сальтана
Саманко
Сан-Андрес
Сан-Антонио
Сан-Антонио-де-Кисипата
Сан-Антонио-де-Кисльпата
Сан-Блас
Сан-Висенте
Сан-Грегорио
Сан-Диего
Сан-Дионисио
Сан-Исаияс
Сан-Исидро
Сан-Исидро
Сан-Исидро
Санка-Пампа
Санко
Сан-Луис
Сан-Луис
Сан-Маркос
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Мигель
Сан-Николас
Сан-Николас
Сан-Педрито
Сан-Педро
Сан-Педро
Сан-Педро
Сан-Педро
Сан-Рафаель
Сан-Рембло
Санта
Санта-Ана
Санта-Ана
Санта-Дельфина
Санта-Каталина
Санта-Каталина
Санта-Клара
Санта-Клара
Санта-Клара
Санта-Кристина
Санта-Луиса
Санта-Меланья
Санта-Меланья
Санта-Рита
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса
Санта-Роса-дель-Оливар
Санта-Роса-де-Тинго
Санта-Роса-Хууан
Санта-Семенсия
Санта-Тереса
Санта-Тереса
Санта-Элена
Санта-Элена
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Санто-Доминго
Сантьяго-де-Чилкас
Сан-Флорентино
Сан-Франсиско
Сан-Франсиско
Санха
Сан-Хасинто
Сан-Хосе
Сан-Хосе
Сан-Хосе
Сан-Хуан
Сан-Хуан
Сан-Хуан
Сан-Хуан
Сан-Хуан
Сан-Хуан-де-Писко
Сан-Эусебио
Сапауаин
Сапоте
Саруйккоча
Сателита
Саукан
Саусипукио
Сачин-Альто
Секлья
Сексе
Сексекпампа
Сексе-Лома
Сектакака
Сектарак
Секча
Сенига
Серро-Бланко
Серро-Колорадо
Сечин
Сиглапата
Сидерурхика
Сиксибамба
Силья-Ирка
Синкапампа
Синсакапе
Синсан
Сируэлар
Сиуас
Согорагра
Сокорро
Сокос-Пунта
Сокосх
Соксоран
Соледад
Сонгончапатак
Сонка
Сонсон
Сопукио
Сохеса
Сукре
Суксупампа
Суксусх
Сукча
Сукча
Сулан
Сулимпа
Сультокоча
Сумпун
Сунас
Сункимарка
Сунту-Уай
Супар
Суплуи
Сурак
Суропунта
Сусун
Суте-Альто
Суту
Сучиман
Суямачаи
Суян
Схакаи
Схакамачаи
Схакиль
Схак-Пасх
Схаксха
Схалья-Крус
Схаман
Схамбракото
Схамльяу
Схампох
Сханиайа
Сханкайан
Схано
Сханок
Схара-Мачаи
Схекта
Схики
Схикисх
Схикита
Схильлькоп
Схильта
Схилья
Схингаль
Схинкос
Схинуа
Схинуа
Схинуак
Схиньюакорраль
Схирапукро
Схиусхи
Схуйоп

Т Таблауаин
Таблерга
Таика
Тайабамба
Тайак
Тайакото
Тайанкапунта
Тайапампа
Такильпон
Такльо
Такра
Такрачика
Такта
Тактабамба
Тактавадо
Талариьок
Тальэнга
Тамбар
Тамбильос
Тамбо-Бланко
Тамбо-Реаль
Тамбра
Тангаи
Тангуче
Танкарпо
Танкуи
Тантаран
Тапакоча
Тапусх
Тара
Тара-Гранде
Тарао-Гранде
Тарапака
Тарика
Тарика
Тарнаи
Таука
Таульисх
Таульяксх
Таури
Таурипампа
Таурипон
Тикапампа
Тикльос
Тиклья
Тикльяш
Тикрапа
Тик-Тай
Тинга
Тинго
Тинго
Тинго
Тинко
Тинко
Тинко
Тинко
Тинко
Тинко
Тинкок
Тинташ
Тиняйо
Тихерапампа
Тиштек
Токас
Токаш
Токиркан
Тома
Тома
Тома-Пампа
Томеке
Тортуга
Транка
Транка
Транка
Транка
Трапесио
Трапичуран
Треболь
Треболь-Пампа
Трес-Крусес
Трес-Крусес
Трес-Пьедрас
Тригопампа
Тукильо
Тукилья
Туко
Туко-Макрай
Тукта
Туктупильин
Тукуран
Тукуруми
Тукусуанка
Тульпа
Тумариан
Тумпа
Тунапампа
Тунас
Тунсо-Канча
Тупин
Тупук
Тупуканча
Турпа
Туррипампа
Тушкар

У уаисхкана
Уайан
Уайапон
Уайи
Уайлас
Уайлильос-Чико
Уайльо
Уайльякаян
Уайльямпо
Уайльяпа
Уайльяпампа
Уайльяпампа
Уайобамба
Уайпан
Уайрорупасхга
Уайуп
Уайчумачаи
уака-Гранде
уакаи
уакап
уакапампа
уакапампа
уака-Руми
уака-Руми
уакас
уакасчуке
уакатамбо
уакауачак
уакачи
уакилья
уакион
уакис
уакльян
уако
уако-Коча
уакракото
уакран
уакуи
уакуи
уакуи
уакчис
уалкан
уалльме
уалуасх
уальобамба
уальуайок
уальяк
уалья-Канча
уальян
уальянка
уальяпе
уамангуаи
уаманкаи
уаманкайан
уаманкате
уамануанко
уамасх
уамба
уамбако-Виэхо
уамбако-Нуэво
уамбо
уамбо
уамбо-Мусо
уампо
уампу
уампурмаи
уанайок
уанамбо
уангамака
уандоваль
уандои
уанка
уанка
уанкайо
уанкайок
уанкамунья
уанканпоко
уанкарап
уанкарпон
уанка-уаси
уанкачакра
уанкин
уанкоте
уанкуато
уанри
уанрок
уантайон
уантальлон
уантар
уантар
уантар
уантармас
уантаро
уантаульо
уанторма
уан-уасх
уанха
уанха
уанчаи
уанчаи
уанчаи
уанчаи
уанчакито
уанчуи
уанчуи
уанчуи
уанчуи
уанчуи
уанья
уапра
уарако
уаракпампа
уаракпампа
уаракуран
уарампуро
уаран
уарангаль
уаранкайок
уаранкальо
уаранпатаи
Уарас
уарго-Пампа
уари
уари
уарипампа
уарка
уарко
уаркос
Уармей
уаро
уарома
уаросимпа
уасго
уаскапампа
уаскаран
уаскиль
уаспек
уаста
уасхатикра
уасхау
уасхка
уасхкайан
уасхкапара
уасхкау
уата
уатаспампа
уауя
уауян
уахлос
уачак
уачи-Кечуа
уачис
уйкосхпачан
уйксо
уйльяк
уйнак
уйнкон
уйнкос
уйнкуп
Уйо
уйска-Чакра
уйско
уйско
уйскурпампа
уйслаи
уйсхкапампа
уйсхкас-Патак
уйсхльякпампа
уйтко
уйхип
уйчаи
уйясх
Уко
Украканча
Укрун
Укуракра
Укуча
Укуяй
Ульмей
Ульпан
Ульпикака
Ультош
Ультуаукия
Ультупукио
Ультуш
Ульульуко
Умас
Ума-Сок
Умбе
Ункуль
Унто
Унчукото
Унчууарай
Упакоко
Упапампа
Упьянка
Уран
Урангай
Уранракуай
Уран-Яку
Урапанкаль
Урбанисасион-Буэнос-Айрес
Урбанисасьон-Белья-Мар
Урбанисасьон-Лас-Брисас
Урбанисасьон-Лос-Эроэс
Уренья
Уркон
Уркуна
Уруспампа
Успакуна
Усукутош
Усусо
Уткуш
Уткуш
Уткуяку
Утупампа
Ухун
Учпаканча
Учпакорраль
Учуп
Учупампа
Учупата
учус
Ушко
Ушку-Рагра
Ушно
Ушно
Ушпакото
Ушпас
уэилья
уэкерон
уэкесх
уэко
уэльяп
уэльяпо
уэпесх
уэртас

Ф Фелита-Укро
Флорида
Флорида-Альта

Х Хагауара
Хагуа
Хаигуа-Баха
Хайан-Канча
Хака-уаси
Хакаюраль
Хактаи
Хангас
Ханке
Харасуко
Харачакра
Хатун-Иску
Хауаккоча
Хахуйлка
Хегаи
Хеканга
Хеканка
Химбе
Химбе
Хирка-Канча
Хирьяс
Хокана
Хонасх
Хопа
Хоркон-Канча
Хорхе-Чавес
Хуипон
Хуйтокоча
Хулка
Хулькильяс
Хурнуйок

Ч Чавин
Чавин-де-уантар
Чакайаку
Чакана
Чакапампа
Чакапампа
Чакапампа
Чакас
Чакис
Чакланкайо
Чаклья
Чакоканча
Чакрапети
Чакуар-Альто
Чакуспампа
Чакьякяко
Чакьяпата
Чалан
Чамана
Чамбара
Чамбруко
Чампа
Чампак
Чанауас
Чанкайок
Чанкап
Чанкильо
Чантри
Чаран
Часкитамбо
Чаукайан
Чачас
Чекауас
Чекиль
Чекио
Чекис
Чигнеи
Чикиан
Чикраипун
Чикчипампа
Чикьяуанка
Чилан
Чилка
Чилка
Чилкаль
Чилон
Чильэ
Чилья
Чимба
Чимботе
Чиму
Чинга
Чингальпа
Чингас
Чинко
Чинкобамба
Чинча
Чинчас-Марка
Чинчипи
Чинчиуран
Чинчупукио
Чинчу-Укро
Чипре
Чиримойо
Чирипампа
Чиуаин
Чичимикункан
Чичипон
Чичуканча
Чуа
Чукакала
Чукибамба
Чукикара
Чукикильян
Чукман
Чукчин
Чукчун
Чулльуай
Чуня
Чуняи
Чупа
Чупанкальян
Чупа-Уран
Чурана
Чурап
Чурап
Чуро-уарка
Чуруро
Чуруро
Чучупукио

Э Экана
Экипарко
Эль-Альто
Эль-Ареналь
Эль-Ареналь
Эль-Дорадо
Эль-Инхенио
Эль-Камельо
Эль-Камон
Эль-Кармен
Эль-Кармен
Эль-Кастильо
Эль-Кастильо
Эль-Милагро
Эль-Мирадор
Эль-Пакаи
Эль-Порвенир
Эль-Порвенир
Эль-Португес
Эль-Потреро
Эль-Потреро
Энкайок
Эрапата
Эреса
Эскалон
Эскорсонера
Эспачин-Бахо
Эсперанса-Альта
Эсперанса-Баха
Эстанке-Пампа
Эчауан

Ю Юмпе
Юнгай
Юнгар
Юнгуйлья
Юнкай
Юпан
Юпана
Юра
Юрак-Кака
Юраккорраль
Юрак-Корраль
Юракото
Юрак-Яко
Юрак-Яку
Юрамарка
Юрпир-Марка
Юрхьяко
Юшка

Я Якан-Коча
Якун
Яку-Уачангра
Яку-Хитана
Якучакана
Ямавилька
Ямор
Янак
Янакака-Гранде
Янакака-Чико
Яна-Канча
Янакоча
Янама
Янама
Янама
Янамарка
Янамито
Янампа
Янапампа
Янаранра
Янаруми
Янас
Янауанка
Янауанка
Янахирка
Яна-Яко
Янтауайн
Япакаян
Ярупампа
Яуарпампа
Яульи
Яутан
Яуя