Маршруты

Ошская область (Киргизия) - населенных пунктов 122Полный список городов, населенных пунктов в регионе Ошская область, выведенных в алфавитном порядке.


1 1-е Мая

А Агартуу
Айбек
Айтамга
Ак-Булак
Ак-Таш
Акшар
Алга
Арал
Арбын
Арпа-Тектир
Асанчек

Б Барак
Баш-Булак
Берю
Бирлик
Боз Караган
Большевик
Борбаш

В ВЛКСМ

Г Гайрат
Герейт-Шорон
Гузар
Гулча

Д Дароот-Коргон
Джаны-Турмуш
Джар-Коргон
Джар-Ооз
Достук

Ж Жаны Кызыл Суу
Жаны-Араван
Жаны-Арык
Жаны-Ноокат
Жапалак
Жар-Башы
Жеке-Мисте
Жекенди
Жылкелди

З Зарбалик

И Интернациональная
Ишкаван

К Кабык
Калинин
Караван
Кара-Дебе
Карамык
Кара-Суу
Кара-Шоро
Кароол
Кашгар-Кыштак
Кен-Джылга
Кенеш
Кен-Сай
Керкидан
Керме-Тоо
Киров
Коммунизм
Конурат
Котормо
Курбан-Кара
Курбан-Кара
Курманжан Датка
Куршаб
Куу-Майдан
Кыдырша
Кызыл Байрак
Кызыл-Абад
Кызыл-Булак
Кызыл-Кия
Кызыл-Кошчу
Кызыл-Кыштак
Кызыл-Октябрь
Кызыл-Сарай
Кызыл-Сенгир
Кызыл-Шарк
Кыргыз-Ата
Кыргыз-Чек
Кыш-Абад

М Маданият
Мады
Мамажан
Медресе
Монок
Муркут
Мырза-Арык

Н Найман
Нариман
Ноокат
Нурдар

О Октябрь
Орто-Арык
Осор
Отуз-Адыр
Ош

П Правда

С Савай
Савай-Арык
Садырбай
Сары-Колот
Сары-Могол
Сары-Таш
Сары-Таш

Т Таджик Махала
Талдык
Таш-Арык
Таштак
Тельман
Темир-Корун
Тескей-Кожоке
Тогуз-Булак
Толман
Тулейкен

У Уч-Баи

Ч Чагыр
Чеч-Дебе

Ш Шагым
Шанкол
Шералы
Шибе

Ы Ынтымак
Ынтымак

Э Эркин