Маршруты

Лачинский район (Азербайджан) - населенных пунктов 84Полный список городов, населенных пунктов в регионе Лачинский район, выведенных в алфавитном порядке.


А Агбулак
Агджакенд
Агджаязы
Аликулу
Алпаут
Алхаслы
Алыджан
Ахмедли
Ахназар
Ашагы-Фараджан

Б Балдырганлы
Бозгюней
Будагдере
Бюлевлик

В Вагазин
Велибейли

Г Гаджылар
Газыдере
Гочаз
Гюлебирд
Гюсюлю

Д Дамбулак
Дашлы
Дейхан
Джагазур
Джамбархач
Джиджимли

З Загалты
Зоркешиш

И Ирчан

К Калафалык
Калача
Караджанлы
Карыкаха
Карыкышлак
Козлу
Корчу
Корчубулак
Кошасу
Кущу
Кущу
Кызылджа
Кылычлы
Кышлак
Кюрдгаджы
Кямаллы
Кяха

Л Лачин
Ленинкенд

М Магыдере
Маис
Малхалаф
Малыбей
Меликпея
Минкэнд
Мишни
Мунджуглу

Н Нагдалы
Нарышлар

О Огулдере

П Пирджахан
Пичанис

С Садынлар
Сафьян
Сейдляр
Сонасарь
Союкбулак
Суарасы
Сус

Т Тазакенд
Тарханлы

У Улудюз

Ф Фараджан
Фаррадж
Фингя

Х Ханалар
Хатамлар
Хачинялы
Хумарта

Ч Чорман
Чыраглы

Ш Шальва
Шамкенд
Шейланлы