Маршруты

Маланже (Ангола) - населенных пунктов 811Полный список городов, населенных пунктов в регионе Маланже, выведенных в алфавитном порядке.


А А.-Мураис
Абел
Абел
Аланганга
Алдеиа-ди-Санта-Мариа
Алдеиа-Формуса
Алеишо
Амарал
Амарал
Ангиа
Андала
Андраде
Анибал
Ашеведо

Б Байлунду
Бакала
Бамби
Банго
Банго-Зенша
Банде
Банде
Бандула
Банже-Ангола
Банже-Вунже
Банша-Катеко
Банша-Лунги
Банше
Баркеиро
Беже
Беже
Бело-оришонте
Бембо
Бинга-Аболо
Бинге-Алуета
Бонго
Бондо
Бондо
Боте
Буале
Буинда
Буко
Буко
Була-Самба
Було
Було
Бумба
Бумба
Бумба
Бунгуло
Бунгуло
Бундо

В Валуссенге
Васку
Вила-Матильде
Воанвоала
Вулангомбе-ди-Байшу
Вулангомбе-ди-Сима

Г Ганангонбе
Гангагона
Гангассол
Гангеира
Ганделе
Гандо
Гандо
Гашела
Генго
Гилар
Гине
Гире
Гири
Гоже
Гола-Муинга
Гола-Фуже
Голомболе
Гонбе
Гонбе-ия-Тумба
Гонбе-ия-Фуши
Гонго
Гонго
Гонго
Гондо
Гондо
Гондо
Граниинья-Ативидаде
Гуво
Гунда
Гунже
Гунша
Гунша-Муанья
Гунша-Мудиле
Гури

Д Далавунже
Дала-Гунша
Дала-Каньянго
Дала-Каомбо
Далакашири
Дала-Луамба
Дала-Матаба
Даланьюнга
Дала-Самба
Далашила
Далиссасса
Дамба
Дамба-Китамба
Дамби-ия-Самба
Дамбо
Денбуе
Диангонбе
Дианше
Динила
Дока
Домбо
Домбо
Домингос-Агоштинью
Доминингос-Зундо
Дори
Думба-Камбанго
Дунга
Дунго
Дунже

Ж Жандо
Жесус-Педро
Жимбо
Жинбо
Жиндонго
Жио
Жоакин-Алезандра
Жоан-Гуломе
Жоан-Диас
Жоан-Маринью
Жосе-Арроба
Жунго

З Заже
Заже-Лангела
Замба
Занга
Занга
Занда
Зафль
Зеку
Зела
Зенга
Зенгел
Зонгу
Зонгу-Амбела
Зунге
Зунди
Зунду

И Иколо
Инасио

К Каала
Кабалабала
Кабамба
Кабанга
Кабари
Кабатукила
Кабетеле
Кабила
Кабоа
Кабоаш
Каболоболо
Каболока
Кабомбо
Кабриа
Кабуко
Каванго
Кажиза
Кажинбинша
Кажинга
Кажингунго
Казака
Казанга
Казанга
Казела
Казела
Казела
Казенше-Кинжика
Казумбала
Казундо
Каингело
Каингундо
Каиншури
Каинья
Каиссоко
Какема
Какиэнге
Каколо
Каколо
Каколока
Каксито
Какуало
Какузу
Какулама
Какумби
Какунбе
Калабола
Калаи
Каламболо
Каланга
Каланга
Каландула
Каландула
Калеле
Калеле
Калеле
Калепа
Калонго
Калуето-Камбанде
Калуи
Калуиа
Калумба
Калунгангана
Калунданга-ди-Баишо
Калунданга-ди-Сима
Калуока
Камааши
Камабол
Камаколо
Камакондека
Камакундуа
Камала
Камаланга
Камаланга
Камаланга-Камбаши
Камаленде
Камалонга
Камалонго
Камамбомбо
Камана-Банде
Камана-Ганга
Каманакаса
Камаса
Камассоко
Камата
Каматанга
Каматено
Каматете
Камауе
Камауе
Камашалала
Камбамба
Камбанве
Камбаши
Камбо-Камана
Камболо
Камбондо
Камбунбе
Камбунди-Катенбо
Камбунше
Камбунше
Камбуншо
Камбури
Камибако
Камизалела
Камизуе
Камикула
Камикусо
Камиленба
Камиленба
Камиленде
Камисаже
Камиссоже
Камиссомбо
Камиссомбо
Камиссоши
Камитобо
Камитуто
Камоэиа
Камуанга
Камунго
Камунго
Камунгуа
Камунденде
Камуши
Камуши
Камуэиа
Камуэиа
Камуэиа
Камуэиа-Мууншо
Канамбуа
Канандуа
Канбенде
Канвука
Кангала
Кангамбо
Кангамбо
Канганга
Кангандала
Кангандо
Кангеле
Кангонбе
Кангундо
Кангури
Кандаера
Канданже
Канденде
Кандено
Кандонго
Кандумба
Каненбе
Канже
Канже
Канжиндонго
Канума
Канума
Кануто
Каншаиже
Каншенше
Каньюнго
Каомбо
Каомбо
Каонга
Капака
Капака
Капакаса
Капаланга
Капанда
Капанда
Капанда
Капаташ-Линья
Капела
Капенба
Капенба
Капенбе-Принэиро
Капенда
Капила
Капунда
Кардосо
Карианга
Карианга
Карианше
Карибо
Карибо
Карика
Карима
Каса-Кибума
Касал
Кассамаба
Кассанбеле
Кассанга
Кассанга
Кассанже
Кассанже
Кассанжи
Кассанжи
Кассеке
Кассенбеле
Кассено
Кассефо
Кассомба
Кассонго
Кассуко
Кассуле
Кассуле-Кандала
Кассусина
Катаканха
Катаканха
Катала
Катала-Бинга
Катала-Канжинга-Велья
Катапета
Катари
Катата
Катеа
Катека
Катеко-Кангола
Катела
Катенбеле
Катенда-ду-Сеу
Катепа
Катобуела
Катомба
Катонбе
Катонбе
Катоши
Катуле
Катута
Катута
Кауа
Кауаа
Кауасса
Кауге
Кауима
Каунга
Кафета
Кафунданга
Кафуше
Кашарила
Кашинга
Кашинде
Кашинже
Кашита
Кашито-Камеиа
Каштенбала
Каштэве
Кебела
Кела
Кемба
Кета
Киабемба
Киангонбе
Киаула
Кибаба
Кибамба
Кибинда
Кибондо
Кибунда
Кибускишпуто
Кивуанго
Кизанга
Кизанга
Кизанга
Кизанга
Кизела
Кизенга
Кизенга
Кизенга
Кикала
Киканда
Кикандо
Кикуланго
Кикуссо
Кикуто
Киломбо
Килуанже
Кима
Кимана
Кимбала
Кимбамба
Кимбамба
Кимбамба
Кимбамба
Кимбанго
Кимбанда
Кимбата
Кимбаши
Кимболо
Кимбунго
Кимонья
Кимонья
Кимонья
Кина
Кинга
Кингареже
Кингележи
Кингенге
Кинглес
Кинглес
Кингонго
Кингонго
Кингуангуа
Кингунго
Кингунже
Кингури
Кинже
Кинже
Кинжика
Киншуншо
Киоже
Кионголола
Кионголола
Кионгуа
Кипакаса
Кипанда-Манга
Кипанже
Кипипа
Кириасса
Кириата
Кирима
Киринба-Данбе
Кирир
Кирири
Кирири
Кисиата
Киссанда-ди-Баишо
Киссао
Киссенга
Киссол
Киссонде
Киссондо
Киссуакаса
Киссуа-Киенуши
Китавела
Китака
Китала-Песо
Китамба
Китанда
Китези
Китенбо
Киуека
Киуло
Кифукусса
Кишинба
Кишунга
Коже
Кока
Коламене
Коле
Коли
Колонадо-ду-Нгангассоле
Колуко
Комбо
Комбо
Конжунжо
Конше
Корадо
Коссо
Кошетала
Куале
Куанша
Кубанго
Куи-ия-Луамба
Ку-ия-Мианго
Куке
Куламажиа
Куламушито
Кумбиса
Кунга
Кунго
Кунда-диа-Баше
Кунда-Риа-Баша
Кутеке

Л Лаонда
Лау
Лау
Ленба
Линбамба
Линбамба
Ломуно
Лонбе
Лонго
Луамба
Луамба-Лушенбо
Луамбандо
Луеже
Луенше
Луенше
Лукала
Лукала
Лукала
Лукала
Лукалагонга
Лукембо
Лукунго
Лумбо-Медиле
Лунги
Лунже
Лусиано
Луссунгуа
Лутете
Лутете
Лутете
Лутула
Луфужика
Лушило

М Мабака-Самбо
Мавалала
Маванга
Маво
Мазамбанго
Макажеиа
Макала
Макала
Макала
Макала
Маканда
Макунго
Маланже
Малунго
Малундо
Мана
Манга
Манга
Мангандо
Манета
Манета
Маримба
Маримбангуенгу
Массака
Массанго
Массанго
Массанго
Матамба
Матете
Матете
Матумбуа
Мафума
Машинда
Машинде
Машинде-Лутете
Мбанго
Мелаба
Мелаша
Мендонса
Мессареже
Метерангесе
Миканда
Миколо
Миландо
Мисесса
Миссао-ду-Куессуа
Миссонго
Миссоше
Митете
Митете
Моа
Мома
Момбула
Муа-Мунгоа
Муангуа
Муандумба
Муассонга
Муатшинбиа
Мубале
Мудиже
Муенба
Музоколо
Муиа
Муинша
Муиша
Мукамбо
Муканде
Мукари
Мукише
Муколо
Мукуанья
Мукуиши
Мукуиши
Мукукуиже
Мулоло
Мулумба
Муна-Маиала
Мунда
Мундала
Мунденде
Мундо
Муонго
Муонго
Муондо
Муссабо
Муссенделеке
Муссеренго
Муссоло
Мута
Мутобо
Мутуангенго
Мутумба
Муунго
Муфума
Муфума
Муфума
Муэнга
Муэнга
Муэнга-Куанша
Муэнго
Муэне-Муило
Муэто

Н Навио
Намбуа
Нбонже
Нганга
Нгангассоле-И
Нгангассоле-ИИ
Нгола-Луижи
Нгомби
Нгонга-Мбанди
Нгондо
Нгуангуа
Нгуво
Нгума
Нгумба
Нгумба
Нгунша
Ндала-Ганша
Ндумба-Тенбо
Невес
Негулуло
Несса
Нессунге
Нкоже
Ноле
Ншамби-иа-Пунго
Ньянге-иа-Куло
Ньяэнго

О Олиа-диа-Коше
Омуанга
онго

П Паиул
Пакаса
Пассажен
Пата
Паше
Пегадо
Педро-Муссамба
Педро-Уло
Пекар
Переира
Пинпан
Помбо
Пунго-Андонго
Пунди

Р Ренле
Рио-Куанго
Ритондо
Руте

С Сабатака
Сакабеиа
Сакаиа
Сакуеи
Самба
Самуэл
Сан-Тоне
Санша
Саньингине
Сати
Саутар
Сафа
Себаштиан
Селека
Сенге
Сеу
Сингонбе
Сокеко
Сокеко
Солар
Сона
Соссо
Суинге
Суко
Сунжинже
Сунше
Сунше

Т Тала-Мунгонго
Тандала
Тандала
Тема
Тенбо
Тенбо-Алума
Терра-Нова
Тито
Тое
Тои
Томе
Томе
Тонбе
Тонго
Туалунго
Туба
Тунда
Тунда
Туриже
Тшикуньэ

У умби
унга
Утенде

Ф Фашенда-А.-Гашпар
Фашенда-Анелиа
Фашенда-Гандо
Фашенда-Гомес
Фашенда-Грило
Фашенда-Жерусален
Фашенда-Кабенго
Фашенда-Камилунго
Фашенда-Камунгуа
Фашенда-Кангеньэ
Фашенда-Катабо
Фашенда-Лена
Фашенда-Лутете
Фашенда-Лушило
Фашенда-Мануел-Гашпар
Фашенда-Мууншо
Фашенда-оланда
Фашенда-Прогрессо
Фашенда-Рикардина
Фашенда-Теишеира
Фашенда-Трес-Мариас
Фашенда-Эшпэранса
Филипе-Рибеиро
Фина
Фокола
Форса
Франсишко-Шилумба
Фуколе

Ш Шаванго
Шакалеиа
Ша-Калумбо
Ша-Каринга
Ша-Киумбо
Шамессанга
Шамудие
Шанга
Шандель
Ша-Самба
Шафана
Шигика
Шикамба
Шикита
Шикита
Шилинбимби
Шинболо
Шинганго
Шингандо
Шинганека
Шинганека
Шингиса
Шипеленга
Ширинбинбе
Шэфе-иа-Бомба

Э Эбо
Элеже
Эрмо